Дигиталне колекције

У оквиру истраживачког рада на изложби уочена је потреба да се дигитализује и учини јавно доступном  документарна грађа  из овог периода.

У сарадњи са имаоцима ове грађе (Музејом Републике Српске, Архивом  Републике Српске, Музејом  револуције на Мраковици, Музејом  Козаре из Приједора,  Музејом  жртава геноцида из Београда, Народном  Библиотеком  Србије, Српским  националним друштвом  Пребиловци из Београда и са  Градским удружењем бивших логораша Другог свјетског рата и њихових потомака из Бање  Луке).

Први пут, овај садржај, раније доступан само у читаоницама, неријетко у врло лошем стању с обзиром на квалитет папира на којем се налази, биће доступан онлајн.

Дигиталне колекције сачињене су од новина, часописа, пропагандног материјала,  фотографија и др.