Каталог изложбе "Анатомија заборава" на српском, енглеском, њемачком и француском језику